Loading...

DANH MỤC SẢN PHẨM

TÌM KIẾM SẢN PHẨM

VIDEO CLIP

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đường dây nóng

0913.870.379 0932.870.379

CHÍNH SÁCH CÔNG TY

TIN TỨC

LIÊN KẾ WEBSITE

QUẢNG CÁO

CHI TIẾT TIN TỨC - SỰ KIỆN

  Báo cáo tình hình hoạt động ngành công thương TP.Cần Thơ tháng 8 năm 2019

 

I. HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP:

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tháng 8 tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 11,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 12,15%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải tăng 7,5% so với cùng kỳ.

 

Tám tháng 2019, Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,4%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải tăng 4,9%.

Trong đó, có một số sản phẩm công nghiệp tăng khá so cùng kỳ như: Cá phi lê đông lạnh + 20,39%; Tôm đông + 16,74%; đinh mũ, ghim dập + 16,2%; may mặc + 10,2%; Thức ăn cho thủy sản +6,98%...

 

Tình hình sản xuất công nghiệp của thành phố 8 tháng đầu năm 2019 vẫn duy trì mức tăng so với cùng kỳ (+7,15%), tuy nhiên mức tăng này không cao so với chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 (+8,03), nguyên nhân do một phần doanh nghiệp của một số ngành chưa tìm kiếm được nhiều đơn hàng nên sản xuất bị chậm lại, sản lượng của một số mặt hàng bị giảm, dẫn đến tăng trưởng của một số ngành so với cùng kỳ giảm, cụ thể như: gạo xay xát đạt 95,24%; thuốc lá đạt 89,58%; dịch vụ sản xuất dược phẩm đạt 64,55%; máy gieo hạt, máy cấy đạt 98,8%....

 

2. Điện năng tiêu thụ: Tháng 8/2019, sản lượng điện tiêu thụ ước đạt 216,21 triệu kWh tăng 1,01% so với tháng trước; Điện tiết kiệm ước đạt 3,58 triệu kWh, tăng 1,70% so tháng trước. 

 

Lũy kế, sản lượng điện tiêu thụ ước đạt 1.649,10 triệu kWh, tăng 15,17% so với cùng kỳ; Điện tiết kiệm ước đạt 28,10 triệu kWh, tăng 13,50% so với cùng kỳ trong đó chia theo ngành gồm:

+ Sản lượng điện tiêu thụ chia theo ngành: Nông lâm thủy sản là 2,33%, công nghiệp xây dựng là 50,75%, thương nghiệp khách sạn là 8,15%, quản lý sinh hoạt là 33,93%, ngành khác 3,84%. 

+ Sản lượng điện tiết kiệm chia theo ngành: Cơ quan hành chính sự nghiệp đạt 5,67%, doanh nghiệp sản xuất đạt 57,35%, kinh doanh dịch vụ đạt 7,70%, điện sinh hoạt bậc thang đạt 29,29%.

 

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI:

 

1. Tình hình nội thương: Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tháng 8/2019, ước thực hiện 11.121,96 tỷ đồng, tăng 13,01% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, ước tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ là 88.975,68 tỷ đồng, tăng 13,15% so với cùng kỳ (KH đạt 66,97%).

 

2. Tình hình ngoại thương:  

-Xuất khẩu: Tháng 8/2019, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện là 179,1 triệu USD, tăng 4,54 % so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 140,1 triệu USD, tăng 3,56% so với cùng kỳ; dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 39 triệu USD, tăng 7,64% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 1.457,25 triệu USD, tăng 7,36% so với cùng kỳ (KH đạt 66,24%). Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 1.153,5 triệu USD, tăng 6,91% so với cùng kỳ; dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 303,75 triệu USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng khá so với cùng kỳ: Hàng may mặc xuất khẩu tăng 13,03%; nông sản và nông sản thực phẩm chế biến tăng 23,95% ...

 

-Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2019 ước thực hiện là 42,1 triệu USD, đạt 93,35% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, ước thực hiện 313,76 triệu, đạt 99,75% so với cùng kỳ (đạt 65,37% KH) .